Actinmor

Abamectin % 95 avermectin B1a ve % 5 avermectin B1b içeren avermectinlerin
bir karısımıdır. Bu iki bilesen olan B1a ve B1b’nin benzer biyolojik ve toksikolojik
özellikleri vardır.

Kategoriler:

Açıklama

Abamectin % 95 avermectin B1a ve % 5 avermectin B1b içeren avermectinlerin
bir karısımıdır. Bu iki bilesen olan B1a ve B1b’nin benzer biyolojik ve toksikolojik
özellikleri vardır.
Avermektinler, Streptomyces avermitilis bakterisinden türetilen insektisit veya
antelmintik bilesiklerdir. Abamectin bu bakterinin dogal bir fermantasyon
ürünüdür.
Sınırlı sistemik aktivitesi olan temas ve mide etkisine sahiptir.
Abamektin akarlar, afitler ve beyaz sinek gibi genis yelpazede haserelere karsı
etkilidir.