Bulova 3XL

Gerilme Direnci
Protein Sentezi
Fotosentez Etkisi
Stoma Aksiyonu
Selat Etkisi
Tozlanma ve Meyve Olusumu
Toprak Florası

Bitkilerde aminoasitler yapısına katıldıgı hücre tiplerine göre sınıflara
ayrılır.
Bu sınıflar;
1- AZOT EKISI GÖSTEREN VE VEGETASYONDA ETKILI OLANLAR
Azot döngüsü içerisinde azot yapısının parçalanması ile ortaya çıkan, azot
dan bekledigimiz vegetatif etkileri meristem hücrelerin yapısına katılarak
net bir sekilde gösteren aminoasitler L-Glutamik asit, Glutamin,
Aspartik asit, Asparatin ve Okzalaasetik asit dir.
2- ÇIÇEKLENMENIN TEVIKI VE DENETLENMESI
Glutamik Asit, Sistein, Lisin, arginin, serin
3- MEYVE TUTUMU
Sistein, Glutamik Asit, Prolin, Lisin, Valine
4- RENKLENDIRME UYGULAMALARI
Glutamin, Alanin, Sistein, Metionin, Tyrosin
5- KÖKLENDIRME UYGULAMALARI
Triptofan, Threionin, Glutamin, Arginin, Lisin
6- MEYVE BÜYÜTÜCÜ UYGULAMALAR
Triptofan, Methionin, Arginin, Glutamin
7- ANTISTRES UYGULAMALARI
Glisin, Betain, Threonin, Arginin, Prolin, Serin, Valin

Kategoriler:

Açıklama

Gerilme Direnci
Protein Sentezi
Fotosentez Etkisi
Stoma Aksiyonu
Selat Etkisi
Tozlanma ve Meyve Olusumu
Toprak Florası

Bitkilerde aminoasitler yapısına katıldıgı hücre tiplerine göre sınıflara
ayrılır.
Bu sınıflar;
1- AZOT EKISI GÖSTEREN VE VEGETASYONDA ETKILI OLANLAR
Azot döngüsü içerisinde azot yapısının parçalanması ile ortaya çıkan, azot
dan bekledigimiz vegetatif etkileri meristem hücrelerin yapısına katılarak
net bir sekilde gösteren aminoasitler L-Glutamik asit, Glutamin,
Aspartik asit, Asparatin ve Okzalaasetik asit dir.
2- ÇIÇEKLENMENIN TEVIKI VE DENETLENMESI
Glutamik Asit, Sistein, Lisin, arginin, serin
3- MEYVE TUTUMU
Sistein, Glutamik Asit, Prolin, Lisin, Valine
4- RENKLENDIRME UYGULAMALARI
Glutamin, Alanin, Sistein, Metionin, Tyrosin
5- KÖKLENDIRME UYGULAMALARI
Triptofan, Threionin, Glutamin, Arginin, Lisin
6- MEYVE BÜYÜTÜCÜ UYGULAMALAR
Triptofan, Methionin, Arginin, Glutamin
7- ANTISTRES UYGULAMALARI
Glisin, Betain, Threonin, Arginin, Prolin, Serin, Valin