AGRIKELP 100 Extra

Üretimde Kullanılan Hammaddeler:
Deniz Yosunu Ekstraktı

Agrikelp 100 Extra, dünyada en hızlı büyüyen deniz yosunun
“Ecklonia maxima” sıvı ekstraktıdır, Ecklonia maxima’dan soguk hücre
patlatması islemi ile üretilmistir.
Bu metot, hücre duvarını parçalayarak, herhangi bir denaturasyon olmadan
bitki hormonlarını serbest bırakır.
Diger ekstraksiyon metotları belli bitki hormonlarının aktivitelerini azaltabilir.
• Auxin‘e dayalı bu ürün, bitkiye genis kök sistemi kazandırarak kök gelisimini artırır.
• Dogal bitki hormonları, bitkileri stres kosullarından kurtarmada yardım eder.
• Topraktaki kalsiyum, sadece yeni kök uçlarıyla alınır, Agrikelp 100 Extra yeni kök gelisimini tesvik ederek kalsiyumun alimim kolaylastırır.
• Güçlü hücre gelisimini saglar.
• Birçok üründe yaslanmayı yavaslatır.
• Bitkiyi kuvvetlendirerek, fungal hastalıklara, nematotlara ve diger zararlılara karsı bitkilerin direncini artırır.
• Tüm bitkiler için uygulanabilir.
• Diger tarım ilaçlarıyla birlikte uygulanabilir.
Diger deniz yosunu ürünleriyle karsılastırıldıgında, Agrikelp 100 Extra yüksek oranda
büyüme hormonlarından auxin ve sitokinin (11 mg/L auxin ve 0.031 mg/L sitokinin)
içermektedir. Bu yüksek seviye, soguk hücre patlaması yöntemiyle saglanır.
Agrikelp 100 Extra’nın içermis oldugu auxinler hücre gelismesi
ve bölünmesinden sorumludur. Böylece, bitki gelisimini artırır.
Auxinler, direk olarak adventif köklerin gelisimi ile ilgilidirler.
Dogal deniz yosunu eksratktı kök gelisimini uyarır ve bitkinin saglıklı gelismesini saglar.
%100 SM DENIZ YOSUNU KONSANTRASYONU
AGRIKELP 100 EXTRA’ NIN YARARLARI
AUXINLERIN ROLÜ
Agrikelp 100 Extra’da bulunan sitokininler, bitki fizyolojisinde
hayati öneme sahiptir. Bu genellikle, meyve kalitesinde önemli
olan hücre bölünmesi ve gelismesi ile ilgilidir. RNA ve protein
seviyesini korumak gibi önemli bir fonkisyonu vardır. Böylece
yaslanmayı durdurarak ve fotosentezi artırarak, bitkinin
gelisimini ve büyümesini artırır. Sitokininler, bitkilerde sürgün
gelisimini arttırır.
SITOKININLERIN ROLÜ
NEDEN AGRIKELP 100 EXTRA DÜNYANIN ÖNEMLI
DENIZ YOSUNU EKSTRAKTIDIR

Kategoriler:

Açıklama

Üretimde Kullanılan Hammaddeler:
Deniz Yosunu Ekstraktı