Perk Soil

Kategoriler:

Açıklama

Perk Soil

BITKISEL MENELI
AMINOASIT IÇEREN
SIVI ORGANIK GÜBRE

Ideal toprak strüktürü (yapısı)
• Yüksek su tutma kapasitesi.
• Yeterli toprak havalanması.
• Organik madde ayrıması ve humus oluumu artar.
• Bitki kökleri tarafından besin maddelerinin alınımını artırır.
• Biyolojik aktivite hızlanır ve artar.
• Saglıklı bitki ve yüksek verim.
• Bozuk ve istenmeyen toprak strüktürü (yapısı)
• Düük su tutma kapasitesi.
• Yetersiz toprak havalanması.
• Suyun zayıf drenajı bu nedenle göllenme.
• Toprak içerisindeki biyolojik aktivite yava.
• Organik madde ayrıması ve humus oluumu zayıf.
• Yava ve saglıksız kök geliimi.
• Saglıksız bitki ve verim düüklügü.

GARANTI EDILEN IÇERIK w/w
Toplam Organik Madde % 15
Organik Karbon % 10
Organik Azot % 0,5
Serbest Aminoasit % 3
pH 3-5

 

ÜRÜN ADI : PERKSOIL®
GRUP : ORGANIK KAYNAKLI ÜRÜNLER
TANIM : Bitkisel Menseli Amino Asit Içeren Sıvı Organik Gübre
AMBALAJ : 20 LT